Polska Nauka Przemysłowa - Centra Badawczo-Rozwojowe

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej” – takie zdanie, przypisywane Henry’emu Fordowi, uczyniono mottem prestiżowego wydawnictwa Polska Nauka Przemysłowa – Centra Badawczo-Rozwojowe. Wydany w maju 2019 roku album zawiera prezentacje 14 polskich głównych centrów badawczo-rozwojowych, działających w różnych branżach. Do tego zestawienia zakwalifikowano również naszą firmę. 

Prezentacja Przedsiębiorstwa HAK skupia się na przedstawieniu historii i oraz profilu działalności naszej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej w obszarach: projektowania jednostkowych rozwiązań technicznych, obliczeń wytrzymałościowych, automatyki, robotyzacji i sterowania, opracowywania nowych technologii, oraz urządzeń dla logistyki. Pokazuje nasze najciekawsze realizacje, stanowiące przykłady w większości prototypowych, specjalistycznych rozwiązań technicznych dla różnych branż przemysłu. 

Obok naszej firmy zaprezentowano dokonania firm takich jak: Novasome, Opegieka, Netrix, Bioten, Bosmal, EC Engineering oraz kilku innych.
Zapraszamy do zapoznania się z całą publikacją - skan publikacji.

Galeria