Suwnica technologiczna do transportu zasypki

Prezentujemy jedną z ostatnich realizacji Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. –  specjalistyczną suwnicę dwudźwigrową, wyposażoną w system zasysania oraz transportu zasypki w procesie produkcji (wypalania) elektrod grafitowych:


Suwnica została zaprojektowana do kompleksowej obsługi procesu wypalania elektrod grafitowych. Zamontowany na suwnicy system zasysający służy do odsysania zasypki gorącej z komór pieca kręgowego, recyrkulacji zasypki wychłodzonej oraz wypełnianie komór pieca zasypką obiegową oraz świeżą. Suwnica przystosowana została również do obsługi pomocniczych procesów transportowych w zakresie przewożenia i załadunku materiałów oraz produktów. 

Parametry suwnicy:

Udźwig: Q=10t/ 2t
Rozpiętość: L=28 m
Grupa natężenia pracy: A6
Wysokość podnoszenia: 10 m
Prędkość podnoszenia: maks. 10 m/min (regulowana)
Prędkość jazdy wciągnika: maks. 36 m/min (regulowana)
Prędkość jazdy suwnicy: maks. 60 m/min (regulowana)
Zasilanie: szynoprzewód
Sterowanie: radiowe

Mapa Polski
NASZE ODDZIAŁY
PUBLIKACJE