Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Szkolenia związane z eksploatacją zawiesi (wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz przepisów związanych z eksploatacją urządzeń jako narzędzi pracy – Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE

 • Szkolenie dla hakowych (użytkowanie zawiesi).
 • Szkolenie dla osób sprawujących nadzór nad wykorzystywaniem zawiesi na terenie zakładu pracy (nadzór i kontrola).

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo obsługą zawiesi i haków, odpowiedzialne za prawidłowe i bezpieczne ich użytkowanie na terenie zakładów pracy.

Metodologia:

Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Prowadzony warsztat będzie więc obejmował zarówno część teoretyczną, zawierającą aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu szkolenia, jak i zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem prowadzącego.

Przewidywany czas realizacji szkolenia:

 • 1 dzień (ok. 6 - 8 godzin + zajęcia praktyczne na terenie firmy HAK).

Wielkość grup:

 • szkolenie zorganizowane na terenie przedsiębiorstwa HAK dla grup od 5 do 15 osób;
 • szkolenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego dla dowolnej liczby osób.

Koszt szkolenia:

 • szkolenie zorganizowane na terenie przedsiębiorstwa HAK dla 10 osób:
 • szkolenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego dla dowolnej liczby osób: do indywidualnej wyceny

Korzyści ze szkolenia:

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP,
 • wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń i zabezpieczeń,
 • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi zawiesi,
 • zajęcia praktyczne z maszynami.

UWAGA!

Szkolenie zakończone otrzymaniem zaświadczenia (certyfikatu) wydanego po zakończeniu szkolenia przez firmę HAK. 

Wyślij zapytanie o szkolenie
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
Rodzaj szkolenia:
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4d, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4d (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.