Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Szkolenia związane z eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych (uprawnienia SEP) związane z konserwacją urządzeń zasilanych energią elektryczną

  • Szkolenia dla odnawiających uprawnienia (uprawnienia przyznawane na okres 5 lat).
  • Szkolenia dla nowych konserwatorów (uprawnienie zdobywane po raz pierwszy).

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo obsługą instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych, od których wymaga się posiadania właściwych uprawnień przyznawanych przez SEP.

Metodologia:

Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Prowadzony warsztat będzie więc obejmował zarówno część teoretyczną, zawierającą aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu szkolenia, jak i zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem prowadzącego.

Przewidywany czas realizacji szkolenia:

  • 4 – 5 spotkań (ok. 16 - 20 godz. + zajęcia praktyczne na terenie firmy HAK).

Wielkość grup:

  • szkolenie zorganizowane na terenie przedsiębiorstwa HAK dla grup od 5 do 15 osób;
  • szkolenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego dla dowolnej liczby osób.

Cena szkolenia:

  • do indywidualnej wyceny.

Korzyści ze szkolenia:

  • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami SEP,
  • wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń i zabezpieczeń,
  • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi instalacji,
  • aktualizacja informacji dotycząca zmian w zakresie nowelizacji przepisów technicznych dotyczących eksploatacji instalacji elektrycznych.

UWAGA!

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją SEP. Zdanie egzaminu oznacza wydanie uprawnień wymaganych przy pracach związanych z eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych.

Wyślij zapytanie o szkolenie
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
Rodzaj szkolenia:
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4d, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4d (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.