Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje

Szkolenia z zakresu informacji dotyczących przepisów związanych z wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych

1. Przepisy Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń technicznych (konstrukcja prawa europejskiego – dyrektywy unii europejskiej).
2. Przepisy krajowe w zakresie eksploatacji urządzeń ( przepisy UDT).
3. Szczególne warunki eksploatacji urządzeń (np. strefy wybuchowe – dyrektywy ATEX).
4. Nowe rozwiązania techniczne w urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

  • kadra zarządzająca i kierownicza przedsiębiorstw.

Zakres, miejsce oraz cena szkolenia:

  • do indywidualnej wyceny.

Zapisz się do newslettera