Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje

Szkolenia związane z eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych (uprawnienia SEP) związane z konserwacją urządzeń zasilanych energią elektryczną

  • Szkolenia dla odnawiających uprawnienia (uprawnienia przyznawane na okres 5 lat).
  • Szkolenia dla nowych konserwatorów (uprawnienie zdobywane po raz pierwszy).

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo obsługą instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych, od których wymaga się posiadania właściwych uprawnień przyznawanych przez SEP.

Metodologia:

Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Prowadzony warsztat będzie więc obejmował zarówno część teoretyczną, zawierającą aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu szkolenia, jak i zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem prowadzącego.

Przewidywany czas realizacji szkolenia:

  • 4 – 5 spotkań (ok. 16 - 20 godz. + zajęcia praktyczne na terenie firmy HAK).

Wielkość grup:

  • szkolenie zorganizowane na terenie przedsiębiorstwa HAK dla grup od 5 do 15 osób;
  • szkolenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego dla dowolnej liczby osób.

Cena szkolenia:

  • do indywidualnej wyceny.

Korzyści ze szkolenia:

  • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami SEP,
  • wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń i zabezpieczeń,
  • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi instalacji,
  • aktualizacja informacji dotycząca zmian w zakresie nowelizacji przepisów technicznych dotyczących eksploatacji instalacji elektrycznych.

UWAGA!

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją SEP. Zdanie egzaminu oznacza wydanie uprawnień wymaganych przy pracach związanych z eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych.

Zapisz się do newslettera