Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Przeglądy i naprawy zawiesi cięgnowych

Obok projektowania i produkcji różnego typu osprzętu dźwignicowego, proponujemy profesjonalną usługę przeglądów i napraw zawiesi łańcuchowych i linowych, zawiesi pasowych oraz zawiesi specjalnych. Podobnie jak inne rodzaje osprzętu dźwignicowego, także w tym przypadku częstotliwość oraz zakres przeglądów podyktowany jest odgórnymi przepisami.

Kontrole przeprowadzane zgodnie z normami:

 • zawiesia łańcuchowe: PN-91/M-84701 
 • zawiesia z lin stalowych: PN-EN 13414-1+A2:2009
 • zawiesia włókienne: PN-EN 1492-1+A1:2008

Nasze standardy przeglądów i naprawy zawiesi:

 • kontrole przeprowadzane przez wysokokwalifikowaną kadrę, posiadającą wymagane uprawnienia,
 • naprawy wykonywane są wyłącznie z zastosowaniem materiałów atestowanych, 
 • po naprawie zawiesia poddawane są badaniom wytrzymałościowym, gwarantującym bezpieczeństwo dalszej eksploatacji,
 • każde zawiesie po przeglądzie i naprawie otrzymuje indywidualne cechowanie z określeniem numeru certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli,
 • do każdego zaweisia wystawiamy stosowne certyfikaty prób i kontroli.

Zasady użytkowania zawiesi każdego typu:

 • zawiesiami powinien posługiwać się wyłącznie operator znający zasady ich użytkowania,
 • przed użyciem należy zawsze sprawdzić stan techniczny zawiesia,
 • nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego dla danego sposobu mocowania,
 • nie należy stawać pod zawieszonym ładunkiem - jeśli konieczne jest prowadzenie ładunku ręką, należy kłaść ją wyłącznie na górnej powierzchni podnoszonego elementu,
 • nie wolno manipulować palcami przy dolnej stronie ładunku,
 • należy zachować odpowiednią odległość w czasie podnoszenia lub opuszczana ładunku,
 • należy sprawdzić prawidłowość rozłożenia ciężaru i jego mocowania przed podnoszeniem,
 • używane zaweisia powinny mieć zawsze czytelne i legalne oznakowanie,
 • stosuj się do wskazówek i zaleceń w instrukcji użytkowania.

Jeśli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia zawiesia chętnie podejmiemy się ich naprawy.

Galeria

Zawiesia łańcuchowe przed regeneracją
oraz po naprawie
Zawiesia linowe przed regeneracją
oraz po naprawie
Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4d, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4d (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.