Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Torowiska w wykonaniu specjalnym

Zakres usługi
Budowa, naprawy, modernizacje, remonty fundamentów i torowisk obrotnic.  

Zakres napraw, modernizacji i remontów:

  • Orzeczenia techniczne o stanie konstrukcji torowiska i fundamentów,
  • Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, modernizację lub remont torowiska, fundamentów.
  • Wykonanie fundamentów i torowiska zgodnie z opracowaną dokumentacją w systemie elastycznym lub tradycyjnym z wykorzystaniem systemów napraw konstrukcji żelbetowych
  • Łączenie oraz naprawa pęknięć szyn za pomocą wąskoszczelinowego spawania,
  • Naprawa, rektyfikacja istniejących systemów torowisk do wymagań przedmiotowych norm, instrukcji oraz DTR urządzeń,

Realizację prowadzimy zgodnie z wymaganiami przepisów, norm a w szczególności klienta.
Prześledź proces realizacji odtworzenia fundamentów i torowiska obrotnicy kolejowej z wykorzystaniem systemu napraw konstrukcji żelbetowych:
 

Zobacz nasze realizacje:

Torowiska w wykonaniu specjalnym Torowiska w wykonaniu specjalnym Torowiska w wykonaniu specjalnym

Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4d, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4d (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.