Home » Usługi » naprawa, modernizacja, remonty suwnic i torowisk
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

KONSTRUKCJE NOŚNE

Zakres napraw, modernizacji i remontów: 

 • Badanie, pomiary geometrii, ocena stanu konstrukcji nośnych z orzeczeniem technicznym,
 • Opracowanie dokumentacji na naprawę, modernizację z uzgodnieniem we właściwym terenowym oddziale dozoru technicznego


Suwnice bramowe

MECHANIZMY I NAPĘDY


Zakres napraw, modernizacji i remontów: 

 • Przeglądy, ocena stanu mechanizmów podnoszenia, jazdy, dopuszczalnego zużycia z orzeczeniem technicznym,
 • Opracowanie dokumentacji na naprawę, modernizację z uzgodnieniem we właściwym terenowym oddziale dozoru technicznego,


Suwnice wspornikowe

INSTALACJE STEROWNICZE I SIŁOWE


Zakres napraw, modernizacji i remontów:

 • Przeglądy, pomiary elektryczne, ocena stanu instalacji sterowniczych i siłowych, aparatów z orzeczeniem technicznym,
 • Opracowanie dokumentacji na naprawę, modernizację z uzgodnieniem we właściwym terenowym oddziale dozoru technicznego,


Suwnice

TOROWISKA NA PODŁOŻU STALOWYM


Zakres usługi
 

 • Naprawy, modernizacje, remonty torowisk w dowolnym systemie do wymagań DTR urządzeń, instrukcji, oraz norm.


Suwnice

TOROWISKA NA PODŁOŻU BETONOWYM


Zakres usługi

 • Naprawy, modernizacje, remonty torowisk w dowolnym systemie do wymagań DTR urządzeń, instrukcji, oraz norm.


Suwnice

TOROWISKA NA PODŁOŻU Z TŁUCZNIA


Zakres usługi
 

 • Budowa, naprawy, modernizacje, remonty torowisk w dowolnym systemie zgodnie z DTR urządzeń, instrukcji oraz norm.


Suwnice

TOROWISKA W WYKONANIU SPECJALNYM


Zakres usługi
 

 • Budowa, naprawy, modernizacje, remonty fundamentów i torowisk obrotnic.


Suwnice

SERWIS

 

 • usługi montażowe
 • Demontaż żurawia portowego
 • Montaż ciężkiej suwnicy bramowej
 • Montaż 2 ciężkich suwnic bramowych

 


Suwnice

SUWNICE SPECJALNE
 

 


Suwnice

Ciężary do badań obciążeniowych dźwignic

ZAPEWNIAMY:

 • wybór odpowiednich zestawów do max 400t
 • prace projektowe, plany badań z prezentacją graficzną
 • obsługę badań
 • własny transport