Suwnica jednodźwigarowa o udźwigu Q=3,2t

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu Q=3,2t i rozpiętości L= 10m.
Suwnica ma konstrukcję natorową – dźwigary oparte są na czołownicach wyposażonych w zestawy jezdne, poruszających się po torowisku zamocowanym na elementach konstrukcyjnych hali.