Wózki podnośnikowe
Cz. I. Wózki matrycowe - wózki do form i matryc

Wózki podnosnikowe do transportu form i matryc to rozwiązanie, które znacznie usprawni obsługę procesów technologicznych w zakładach przemysłowych wielu branż. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. proponuje projektowanie oraz produkcję specjalistycznych wózków matrycowych, przystosowanych ściśle do potrzeb klientów docelowych. 

Jak transportować formy wtryskowe?


Formy wtryskowe i matryce, przystosowane do różnych materiałów, stosowane są dziś w wielu gałęziach przemsyłu - od przemysłu automotive, poprzez pakowanie żywności, poprzez przemysł lekki i branżę elektromaszynową, aż po lotnictwo i przemysł farmaceutyczny. W każdej z tych branż poszukuje się niezawodnych środków transportu, który umożliwi pobranie matrycy bądź formy z magazynu lub maszyny, a następnie przemieścić ją pustą lub z zawartością do miejsca docelowego, z uniknięciem uszkodzeń. 

Matryce i formy to zczęsto bardzo kosztowne elementy wielokrotnego użytku. Służą wysokiej powtarzalności wyrobów końcowych, tak więc szczególną uwagę zwraca się na ich transport w procesach technologicznych oraz magazynowanie. Odpowiedź na pytanie - jak przenosić matryce i formy - jest oczywista. Należy zorganizować proces transportu w sposób nie powodujący uszkodzeń, które mogłyby przełożyć się na jakość i dokładność produktów. Koncepcja wózków matrycowych - specjalistycznych wózków podnośnikowych do transportu form i matryc - powstała w Przedsiębiorstwie HAK w wyniku obserwacji procesów, w których te elementy są nagminnie stosowane. Elementem decydującym były jednak potrzeby klientów, którzy zgłaszają się do nas ze swoimi potrzebami - mówi Specjalista ds. Badań i Rozwoju.


Zdj. 1. Wózek do form wtryskowych

Zdj. 2. Wózek do wymiany matryc w maszynie


Wózki matrycowe HAK - indywidualne wyposażenie


Specjalistyczne wózki podnośnikowe HAK - wózki matrycowe - to sposób na zwiększenie wydajności technologicznej oraz poprawienie bezpieczeństwa pracy. Specjalizacja techniczna, zaimplementowana do standardowych modeli wózków magazynowych podnośnikowych z napędem ręcnzym lub elektrycznym, pozwoliła uzyskać kompleksowe narzędzie zapewniające pochwyt oraz bezpieczny transport określonych ładunków - w tym przypadku form wtryskowych oraz matryc, stosowanych w różnych branżach przemysłu. Poszerzenie podstawowych funkcjonalności wózków magazynowych - mobilności, zwrotności, prostoty obsługi stworzyło rozwiązanie możliwe do zastosowania w wielu procesach technologicznych. 

Oprzyrządowanie dodatkowe wózków do form wtryskowych i matryc zostało wykonane w formie adaptera trwale zespolonego z podstawową konstrukcją wózka. Oprzyrządowanie to jest każdorazowo projektowane na bazie dokładnych pomiarów transportowanego ładunku oraz obserwacji procesów, w których jest stosowany. Urządzenie, powstające w wyniku tego procesu, operuje na wybranych zakresach wysokości i szerokości oraz z określoną prędkością i precyzją. Umożliwia bezpiecznie pobranie formy wtryskowej z maszyny i jej bezinwazyjne przeniesienie na inne stanowisko pracy. Ponieważ rozwiązania tego typu często wykonują ruch powtarzalny, istnieje również możliwość opracowania wózka działającego w trybie autonomicznym, trybie automatycznym lub kierowanym przez operatora. Wszystkie wózki matrycowe wyposażone są w niezbędne systemy bezpieczeństwa i ostrzegania.

Jak usprawnić transport form i matryc?


Dodatkowe oprzyrządowanie to nie wszystko - przystosowaniu do potrzeb zamawiającego podlegają również pozostałe parametry wózków do transportu form wtryskowych i matryc, takie jak:

  • napędy jazdy i podnoszenia,
  • zakresy pracy (szerokość i wysokość),
  • prędkość jazdy i prędkość podnoszenia,
  • rodzaj kół w zalezności od typu nawierzchni,
  • sposób sterowania prowadzonymi czynnościami,
  • systemy bezpiczeństwa i ostrzegania,
  • systemy pomiaru wydajności i intensywności pracy.

Pod uwagę brane są wszystkie czynniki kształtujące zarówno sam proces, jak i rozmiar przestrzeni, w jakiej się odbywa. Wózek jest dobierany i dostosowywany tak, by pozwalał na sprawny i bezkolizyjny transport form oraz matryc.


Zdj. 3. Wózek do form wtryskowych

Zdj. 4. Wózek do wymiany podzespołów


Bezpieczny transport form i matryc


Wózki matrycowe HAK
to urządzenia bezpieczne w stosowaniu, wyposażone w sygnalizację dźwiękową i świetlną, a także czujniki wykrywające przeszkody na trasie oraz awaryjne przyciski STOP, pozwalające zatrzymać maszynę w dowolnym momencie. Przemyślana konstrukcja wózków przekłada się na ekonomiczność pracy oraz prostotę obsługi. Komponenty elektryczne wysokiej jakości, często w postaci wymiennych akumulatorów pozwalają zmaksymalizować czas pracy wózka. Sterowanie odbywa się, w zależności od stopnia skomplikowania operacji oraz oczekiwań zamawiającego, z zastosowaniem joisticka, prostego w obsłudze panelu, a nawet automatycznie. 

Poza nowymi wózkami do transportu form i matryc firma HAK oferuje również możliwość dostosowania posiadanych urządzeń – wózków podnośnikowych – do istniejących potrzeb w tym zakresie.

Żródło ilustracji: Zdj. 1 -4 - dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o.