Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. 
Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu
Cz. II. Działalność innowacyjna (badawczo-rozowojowa)Strefa badawczo-rozwojowa Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu jest głównym motorem napędowym rozwoju Firmy, wspierającym przyjętą strategię, a tym samym misję działalności. 

Działalność ta skoncentrowana jest na  zapewnieniu szerokiego udziału badań we wszystkich fazach projektowania i wytwarzania wyrobu dla uzyskania produktu finalnego – optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym, spełniającego oczekiwania Klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa. 

Rys. 1.
Dokumentacja wewnętrzna Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Hak Rys. 2. 
Dokumentacja wewnętrzna Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Hak 

CBR – misja i rozwój

Przyjęty zakres, metodyka oraz misja Przedsiębiorstwa HAK deleguje je do poznania zagadnień przyczyniających się do rozwoju sfery badawczo-rozwojowej, tj. zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych związanych z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką itd. Tak przyjęta strategia wymaga ciągłego doskonalenia metodyki prowadzenia prac innowacyjnych (badawczo-rozwojowych) w tym zakresie, co wiąże się z poszukiwaniem i odkrywaniem nowych zależności, związków elementów danej dziedziny w procesie usprawnienia, ulepszenia, doskonalenia techniki, technologii wytwarzania i przyjętej metodologii. Wynikiem tych prac są dalsze odkrycia, wynalazki, nowe koncepcje oraz teorie. Taka sytuacja pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych rozwiązań, teorii i metod, które, adoptowane do dotychczasowych sfer działania, podnoszą je na wyższy jakościowo poziom.

Rozwój  postępuje wielotorowo – poprzez wkraczanie w nowe dziedziny techniki i inżynierii, nowe rodzaje działalności, a także poprzez doskonalenie już posiadanych metod i narzędzi badawczych. Celem Przedsiębiorstwa HAK jest utrzymanie tej współzależności badań i produkcji, co z kolei jest gwarancją rozwoju Firmy jako całości. 

Strategia działania zakłada odejście Przedsiębiorstwa HAK od produkcji urządzeń dla określonych branż na rzecz preferencji dla urządzeń zaawansowanych technicznie, dedykowanych dowolnej branży. Takie podejście wzmacnia pozycję Przedsiębiorstwa na rynku i przyspiesza jego rozwój.

Ekonomika procesu produkcji

Z punktu widzenia praktyki przemysłowej, poprzez poznanie i opisanie zjawisk charakterystycznych dla właściwego przebiegu procesu konstrukcyjno-technologicznego, Przedsiębiorstwo HAK, zapewnia prawidłowość procesu projektowania maszyn i urządzeń o racjonalnie niskich kosztach wytwarzania oraz wysokich parametrach techniczno-użytkowych i bezpieczeństwa.

Analiza rynku potwierdza, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zapewnienie wysokiej ekonomiki procesu produkcji, zwiększenie wydajności i niezawodności, rozszerzenie asortymentu, podniesienie jakości, bezpieczeństwa oraz proekologiczności, energooszczędności i ergonomiczności produktów.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, Przedsiębiorstwo HAK zapewnia udoskonalenie produkcji, konkurencyjnej do obecnych na rynku producentów krajowych i zagranicznych.

Rys. 3. Dokumentacja wewnętrzna Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Hak 

Unikalne projekty

 Zrealizowane do chwili obecnej prace innowacyjne (badawczo-rozwojowe) mają charakter indywidualny, tzn. dotyczą wyrobów będących prototypami, w większości o charakterze innowacyjnym na poziomie Przedsiębiorstwa.

Różnorodność zaproponowanych rozwiązań technicznych urządzeń jest tak duża, że istnieje konieczność indywidualnego ich traktowania i ustalania ich parametrów metodą badań techniczno-ekonomicznych oraz funkcjonalnych.

Zaproponowane rozwiązania techniczne urządzeń są niezawodne w działaniu i cieszą się uznaniem wśród Klientów. 

Dla Przedsiębiorstwa HAK ważna jest ochrona nowych, intelektualnych rozwiązań technicznych, zapewniających przewagę konkurencyjną na rynku i pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w sposób bardziej wydajny. W efekcie oferuje produkty atrakcyjniejsze dla odbiorców – Klientów – tańsze zróżnicowane asortymentowo, nowe lub znacznie ulepszone, bardziej funkcjonalne, ergonomiczne, proekologiczne, energooszczędne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Tematyka kolejnych publikacji, które ukażą się niebawem, dotyczyć będzie prac innowacyjnych (badawczo-rozwojowych) realizowanych przez Przedsiębiorstwo HAK, uznanych jako przypadki szczególnie interesującej tematyki badawczej.

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Jerzmanowska 73
54-530 Wrocław

www.hak.com.pl
www.cbrhak.pl