Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. 
Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu
Cz. I. Status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) przyznawany jest przez Ministra Gospodarki Przedsiębiorcom zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) 

Status ten otrzymują przedsiębiorcy stosujący w procesie konstrukcyjno-technologicznym szeroki zakres badań o charakterze innowacyjnym, zapewniając wyrobom wyróżniającą się jakość, nowoczesność i bezpieczeństwo. 

Uzyskanie i utrzymanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego wymaga corocznego potwierdzenia wysokiego poziomu i innowacyjności badań, co stanowi zachętę do rozwoju i doskonalenia metod wytwórczych, projektowania i organizacji w Przedsiębiorstwie. 

Obecnie niewiele ponad 30 polskich firm posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego (http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+organizacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/Centra+badawczo+rozwojowe). Są to firmy zróżnicowane pod względem dziedzin, w których się specjalizują. Ta różnorodność pozwala stwierdzić, że w obszarze tego typu działalności odnajdują się firmy badawcze niezależnie od własnej specyfiki branżowej. To firmy, które w naturalny sposób opierają swój rozwój o prace badawczo-rozwojowe, prowadzące w konsekwencji do tworzenia nowych bądź znacznie ulepszonych produktów i usług. 

Uzyskanie przez firmę statusu CBR wiąże się ze zmianami w jej funkcjonowaniu. Przedsiębiorstwo zwiększa nakłady na działalność badawczą, a tym samym powiększa zasoby w dziale badawczym. Inwestuje w nowe kierunki rozwoju, prowadzi jednostkowe, unikatowe projekty wymagające wiedzy, doświadczenia, czasu i zaangażowania. 

Co skłoniło Przedsiębiorstwo HAK do ubiegania się o status CBR? O tym w kolejnej publikacji

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Jerzmanowska 73
54-530 Wrocław

www.hak.com.pl
www.cbrhak.pl