Home » Aktualności » Zobacz, jak to działa - mobilne urządzenie do układania trakcji kolejowej

Zobacz, jak to działa - mobilne przejezdne urządzenie do układania trakcji kolejowej

System składający się z trzech żurawi kolejowych słupowych zaprojektowanych i wykonanych z opcją pracy synchronicznej. Umożliwiają sprawne i bezpieczne operowanie szynami w odcinkach o długości nawet 120 m. Parametry jednego urządzenia: udźwig - 1000 kg, wysokość podnoszenia - 3000 mm, wysięg ramienia - 3300 mm, prędkość podnoszenia - 4 m/min.

Wszystkie żurawie składające się na aplikację zostały wyposażone w stopę montażową, pozwalającej na posadowienie ich na platformie kolejowej. Posadowienie jest możliwe w dwóch wersjach: w dwóch pozycjach transportowych oraz w trzech pozycjach roboczych prostopadłych do osi wagonu. W każdym z żurawi zamontowano wciągnik elektryczny łańcuchowy, pozwalający na szybką pracę oraz precyzyjne pozycjonowanie ładunku. Każde urządzenie zostało również wyposażone w uchwyty nożycowe do podnoszenia szyn S49 oraz S60. Sterowanie żurawiami odbywa się w trybie radiowym selektywnie (każdy żuraw osobno) bądź synchronicznie (w dowolnie konfigurowanych parach lub wszystkimi żurawiami jednocześnie).


Urządzenie mobilne do układania trakcji kolejowej