Home » Aktualności » Zobacz, jak to działa - suwnica pomostowa z chwytakiem Q=12,5t

Zobacz, jak to działa - dwudźwigarowa suwnica pomostowa z chwytakiem

Aplikacja transportu bliskiego, której bazę stanowi dwudźwigarowa suwnica pomostowa, poruszająca się po torowisku umieszczonym na podłożu betonowym. Suwnicę wyposażono w chwytak obsługujący proces transportu bel drewna w procesie jego obróbki technologicznej. 
Suwnica sterowana jest z ogrzewanej kabiny ze stanowiskiem sterowniczym. 

Torowisko zostało wykonane w systemie elastycznego mocowania szyn GANTRAIL.

Parametry suwnicy:
Udźwig - 12,5 t
Rozpiętość - 35 m
Prędkość podnoszenia - 25 m/min
Prędkość jazdy wciągarki - 39 m/min
Prędkość jazdy mostu - 125 m/min
Wysokość podnoszenia - 20 m
 
 

   
Urządzenie mobilne do układania trakcji kolejowej