Home » Aktualności » Zobacz, jak działa przesuwnica kolejowa!

Zobacz, jak działa przesuwnica kolejowa!

Zaprezentowana przesuwnica wagonowa pracuje w zakładach wydobywczych. Sterowana radiowo platforma ma długość 15 metrów, nośność 100 ton, przemieszcza się z maksymalną prędkością 40 m/min. Urządzenie wyposażono w najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa – czujniki ultradźwiękowe, które wyłączają przesuwnicę w przypadku wykrycia przeszkody, wyłączniki krańcowe jazdy, a także hamulec szynowy, który blokuje  ładunek przewożony przesuwnicą, oparty na mechanizmie opracowanym przez specjalistów Przedsiębiorstwa HAK.

Tego typu urządzenia mogą być również wyposażone w wysoko zaawansowane narzędzia pozwalające na ciągły monitoring pracy. Przedsiębiorstwo oferuje uwzględnienie w projektach aplikacji urządzeń zdalnego systemu na bieżąco monitorującego natężenie i tryb pracy maszyny. Pozwala to mieć pełny wgląd w realny poziom eksploatacji, rejestrować przeciążenia, a tym samym szybko reagować w przypadku awarii oraz im zapobiegać.

W portfolio Przedsiębiorstwa znajdują się różnego typu przesuwnice wagonowe, prezentujące spektrum możliwości konstrukcyjnych i technologicznych w tego rodzaju aplikacjach.  

 
Przesuwnica wagonowa