Home » Aktualności » Urządzenia Przedsiębiorstwa HAK dla ocynkowni

Urządzenia Przedsiębiorstwa HAK dla ocynkowni

Przedsiębiorstwo HAK posiada w swojej ofercie profesjonalne urządzenia transportu bliskiego dedykowane ocynkowniom. Stanowią niezbędą część wszystkich procesów technologicznych, zapewniając kompleksową obsługę każdego jego etapu.

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. w ciągu swojej działalności zdobyło doświadczenie oraz umiejętności, które pozwoliły sprostać wszelkim wymaganiom stawianym urządzeniom transportu bliskiego w różnych gałęziach przemysłu. Od 2011 roku posiadamy status Centrum Badawczo Rozwojowego, nadany decyzją Ministra Gospodarki na bazie ustawy z 2008 roku.

Dostarczamy produkt w pełni funkcjonalny wszędzie tam, gdzie konieczne są rozwiązania niestandardowe, dostosowane do jednostkowych cech danej działalności. Nasze produkty tworzymy od A do Z, poczynając od projektu, poprzez elementy elektryki, automatyki czy projekt budowlany, a na oddaniu maszyny do użytku kończąc. 

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, posiadamy również wszelkie wymagane uprawnienia spawalnicze, SEP i UDT. Dysponujemy laboratorium pozwalającym na przeprowadzenie badań i kontroli jakości wytwarzanych maszyn na każdym etapie ich produkcji.

Produkty z oferty dedykowanej ocynkowniom:

 • podnośniki kolumnowe,
 • platformy transportowe,
 • wozy międzynawowe,
 • podajniki łańcuchowe,
 • trawersy specjalistyczne,
 • suwnice specjalistyczne.

Cechy szczególne urządzeń Przedsiębiorstwa Hak używanych w procesie cynkowania:

 • wysoka odporność na trudne warunki pracy, mi.in. wysoką temperaturę oraz czynniki chemiczne,
 • ergonomiczność uwzględniająca jednostkową specyfikę miejsca pracy,
 • ekonomika rozwiązań konstrukcyjnych,
 • wysoka jakość i wytrzymałość użytych materiałów oraz technologii,
 • innowacyjność usprawniająca procesy technologiczne,
 • energooszczędność.

Efektywność naszych rozwiązań powiększana jest przez projekty badawcze realizowane we współpracy z klientami. Zapewniamy wysoką jakość terminową, realizację oraz konkurencyjne ceny na przygotowywane urządzenia. Uzupełnieniem oferty są usługi polegające na naprawie i modernizacji konstrukcji różnych urządzeń i maszyn, które wykonujemy w oparciu o posiadane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego. 


Rys. 1. Transport trawers technologicznych [1] 


Rys. 2. Transport trawers technologicznych śluzą
ze strefy czystej do komory trawienia (strefa kwaśna) [2]
 
Rys. 3. Komora trawienia z trawersami technologicznymi [3]

Rys. 4. Stanowisko załadunku / rozładunku trawers technologicznych [4]

Rys. 5. Wózek do transportu międzynawowego [5]

Rys. 6. Suwnice procesowe [6]

Rys. 7. Transport trawers technologicznych między nawami [7]

Rys. 8. Suwnica piecowa [8]

 

[1], [2] Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK
[3] www.bydgoszcz.pl
[4] - [8] Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK