Home » Aktualności » Przedsiębiorstwo HAK Medal Europejski

W czerwcu roku 2014 Przedsiębiorstwo HAK zostało odznaczone w XXV edycji przedsięwzięcia pod nazwą Medal Europejski. Wyróżnienie zostało przyznane za systemy transportowe i magazynujące dla dużych ładunków.

Medal Europejski jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club dla uhonorowania tych usług, które wyróżniają się szczególną jakością i innowacyjnością. Misją przedsięwzięcia, poza wyróżnieniem firm, jest wzbudzenie zainteresowania rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców oraz zainteresowanie konsumentów laureatami Medalu. Usługi oraz wyroby, które ubiegają się o przyznanie medalu muszą spełniać określone normy, a także posiadać odpowiednie licencje.