Home » Aktualności » FILM! Urządzenia dźwignicowe dla zajezdni tramwajowej

FILM! Urządzenia dźwignicowe dla zajezdni tramwajowej

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. jest wykonawcą kompleksowego sprzętu dźwignicowego dla zajezdni tramwajowych. Obrotnice, żurawie, suwnice oraz przyrządy wspomagające obsługę pojazdów są projektowane z uwzględnieniem potrzeb budynku oraz parametrów pojazdów, produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, dostarczane, montowane i uruchamiane z uwzględnieniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.
 


W skład prezentowanej realizacji weszły cztery obrotnice tramwajowe wewnętrzne i zewnętrzne, umożliwiające swobodną zmianę kierunku jazdy pojazdów szynowych. Urządzenia mają średnicę zewnętrzną 3 m, zakres obrotu 360 st. oraz możliwość blokowania w odpowiedniej pozycji. Udźwig pojedynczej obrotnicy dla przejazdu pojazdu szynowego wynosi 21 t. 
Dwie inne części realizacji to suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu 800 kg oraz żuraw słupowy u udźwigu 6,5 t.

Mapa Polski
NASZE ODDZIAŁY
PUBLIKACJE