Home » Aktualności » Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

W marcu bieżącego roku Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. otrzymało nowy, zaktualizowany certyfikat ISO 9001:2015.

Certyfikat stanowi potwierdzenie zgodności systemu zarządzania firmą z normą ISO 9001:2015 w zakresie: „Projektowanie, produkcja, naprawy, montaż i usługi serwisowe urządzeń transportu bliskiego oraz osprzętu transportowego. Projektowanie, montaż i modernizacja torowisk urządzeń transportu bliskiego. Projektowanie i produkcja oprzyrządowania technologicznego do produkcji seryjnych. Ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego”.

Certyfikacja według nowej wersji  normy ISO 9001:2015 jest podsumowaniem procesu wprowadzenia radykalnych zmian w podejściu do zarządzania firmą oraz świadczy o zdolności Przedsiębiorstwa do tworzenia wartości dodanej poprzez poprawę efektów działania.

Norma uwzględnia wymagania dotyczące zarządzaniem ryzykiem w kontekście zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz integrację Systemu Zarządzania Jakością z procesami biznesowymi. Kładzie nacisk na przywództwo kierownictwa w osiąganiu założonych celów i zwiększaniu zadowolenia klientów.

Więcej o nowej normie: http://www.hak.com.pl/hak/artykuly/zmiany-w-normie-iso.html

Mapa Polski
NASZE ODDZIAŁY
PUBLIKACJE