Home » Aktualności » Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwa

Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwa HAK jest jednostką, której zasadniczym celem jest prowadzenie badań o charakterze stosowanym i przemysłowym w dziedzinie mechaniki, automatyki oraz budowy maszyn w obszarze transportu bliskiego i utrzymania ruchu.

W ramach swojej działalności Centrum Badawczo-Rozwojowe HAK zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i upowszechnianiem innowacyjnych technologii, które mają na celu poprawę wydajności, bezpieczeństwa oraz ergonomiczności urządzeń. Prowadząc badania na szeroką skalę, a także korzystając z wiedzy i osiągnięć przychodzących z zewnątrz, jednostka koncentruje się na zaspakajaniu potrzeb rynku, zaopatrując go w nowoczesne i zaawansowane technologie.
Wkład CBR w rozwój urządzeń dźwignicowych na rynku krajowym i zagranicznym wynika przede wszystkim z prac prowadzonych w zakresie:

  • poprawy bezpieczeństwa urządzeń,
  • zwiększania wydajności i niezawodności urządzeń,
  • zwiększania energooszczędności procesów technologicznych oraz urządzeń,
  • zwiększania ergonomiczności urządzeń,
  • niwelowania negatywnego wpływu na środowisko urządzeń i procesów technologicznych.

Strategia dalszego rozwoju Centrum Badawczo-Rozwojowego HAK dostosowywana jest zarówno do aktualnej sytuacji rynkowej, jak i do prognozowanych trendów dotyczących transferu innowacji do zastosowań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i eksploatacji maszyn.
Zapraszamy do śledzenia bieżących prac CBR HAK pod adresem: www.cbrhak.pl