Szkolenia na uprawnienia UDT dotyczące obsługi urządzeń transportu bliskiego

Szkolenia dotyczą urządzeń:

 • suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z poziomu  roboczego,
 • suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z kabiny,
 • żurawi wieżowych,
 • żurawi samojezdnych (na podwoziu samochodowym),
 • żurawi przenośnych (HDS),
 • podestów wolnobieżnych ( tzw. zwyżki o konstrukcji nożycowej i wysięgnikowej),
 • podestów samojezdnych (na podwoziu samochodowym – tzw. koszy),
 • wózków widłowych ( wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia).

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo obsługą ww. urządzeń transportu bliskiego, od których wymaga się posiadania właściwych uprawnień przyznawanych przez UDT.

Metodologia:

Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Prowadzony warsztat będzie więc obejmował zarówno część teoretyczną, zawierającą aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu szkolenia, jak i zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem prowadzącego.

Przewidywany czas realizacji szkolenia:

 • obsługa urządzeń transportu bliskiego 2-3 spotkania (ok. 12-16 godz. + zajęcia praktyczne na terenie firmy HAK).

Wielkość grup:

 • szkolenie zorganizowane na terenie przedsiębiorstwa HAK dla grup od 5 do 15 osób;
 • szkolenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego dla dowolnej liczby osób.

Cena szkolenia:

 • do indywidualnej wyceny.

Korzyści ze szkolenia:

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT,
 • wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń i zabezpieczeń,
 • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn,
 • zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone w hali produkcyjnej.

UWAGA!

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją UDT. Zdanie egzaminu oznacza wydanie uprawnień wymaganych przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego. Posiadacz takich kwalifikacji może podjąć pracę przy obsłudze wybranych urządzeń.

Zapisz się do newslettera