Szkolenia na uprawnienia UDT - obsługa urządzeń transportu bliskiego


Szkolenia na uprawnienia UDT dotyczące obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenia dotyczą urządzeń:suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z poziomu  roboczego,suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z kabiny,żurawi wieżowych ...


Szkolenia na uprawnienia UDT - konserwacja urządzeń transportu bliskiego


Szkolenia na uprawnienia UDT dotyczące konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenia dotyczą urządzeń: suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z poziomu roboczego,suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z kabiny,żurawi wieżowych,żurawi samojezdnych (na podwoziu samochodowym) ...Uprawnienia SEP konserwacja urządzeń elektrycznych


Szkolenia związane z eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych (uprawnienia SEP) związane z konserwacją urządzeń zasilanych energią elektryczną
Szkolenia dla odnawiających uprawnienia (uprawnienia przyznawane na okres 5 lat).Szkolenia dla nowych konserwatorów (uprawnienie zdobywane po raz pierwszy).Szkolenia związane z eksploatacją zawiesi


Szkolenia związane z eksploatacją zawiesi (wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz przepisów związanych z eksploatacją urządzeń jako narzędzi pracy – Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE
Szkolenie dla hakowych (użytkowanie zawiesi).Szkolenie dla osób sprawujących nadzór nad wykorzystywaniem zawiesi na terenie zakładu pracy (nadzór i kontrola)Szkolenia z zakresu informacji dotyczących przepisów


Szkolenia z zakresu informacji dotyczących przepisów związanych z wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych
1. Przepisy Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń technicznych (konstrukcja prawa europejskiego – dyrektywy unii europejskiej).
2. Przepisy krajowe w zakresie eksploatacji urządzeń ( przepisy UDT).
3. Szczególne warunki eksploatacji urządzeń (np. strefy wybuchowe – dyrektywy ATEX).
4. Nowe rozwiązania techniczne w urządzeniach technicznych.Szkolenia zindywidualizowane


W prowadzonej przez firmę HAK działalności szkoleniowej wychodzimy z założenia, że to szkolenie powinno dopasowywać się do potrzeb osoby szkolącej, a nie odwrotnie. Z tą myślą nasz zespół, oprócz gotowych pakietów kursów, zawarł w swojej ofercie również możliwość przygotowania kursów dedykowanych, dopasowanych do indywidualnych wymogów każdego klienta. Podstawą ich efektywności edukacyjnej jest dokładne rozpoznanie specyfiki pracy osób objętych szkoleniem – tak, by zaoferować im pakiet jak najszerszej wiedzy praktycznej, dzięki której ich praca stanie się łatwiejsza i efektywniejsza.


Zapisz się do newslettera