Home » Produkty » Żurawie warsztatowe
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Żurawie warsztatowe

Żurawie warsztatowe to stacjonarne urządzenia montowane bezpośrednio przy stanowiskach pracy, służące do podnoszenia i przemieszczania ładunków o wadze do 10 ton. Znajdują powszechne zastosowanie jako wyposażenie zarówno niewielkich, jak i bardzo dużych warsztatów, hal produkcyjnych, zakładów wytwórczych, wspomagając prace przeładunkowe czy naprawcze.

Żurawie warsztatowe produkowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb technologicznych bądź produkcyjnych zakładu oraz możliwości ich montażu. Ze względu na konstrukcję dzielimy je na żurawie słupowe i przyścienne.

Żurawie słupowe montowane są na fundamencie bądź bezpośrednio do posadzki przy użyciu kotew oraz płyty przyłączeniowej. Żurawie przyścienne montowane są na ścianach nośnych, słupach stalowych bądź betonowych, a także różnych elementach konstrukcyjnych.

Poza standardowymi rozwiązaniami wykonujemy żurawie specjalne dedykowane pod indywidualne potrzeby np. żurawie o podwójnym wysięgniku, o wysięgniku teleskopowym, żurawie do oczyszczalni ścieków czy tez żurawie kolejowe.

Spełnieniem przez producenta wymagań obowiązujących i mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Żurawie warsztatowe specjalne

 
Żurawie warsztatowe katalogowe