Wyszukiwarka:
Home » Produkty » Żurawie warsztatowe
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Żurawie warsztatowe

Żurawie warsztatowe to stacjonarne urządzenia montowane bezpośrednio przy stanowiskach pracy, służące do podnoszenia i przemieszczania ładunków o wadze do 10 ton. Znajdują powszechne zastosowanie jako wyposażenie zarówno niewielkich, jak i bardzo dużych warsztatów, hal produkcyjnych, zakładów wytwórczych, wspomagając prace przeładunkowe czy naprawcze.

Żurawie warsztatowe produkowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb technologicznych bądź produkcyjnych zakładu oraz możliwości ich montażu. Ze względu na konstrukcję dzielimy je na żurawie słupowe i przyścienne.

Żurawie słupowe montowane są na fundamencie bądź bezpośrednio do posadzki przy użyciu kotew oraz płyty przyłączeniowej. Żurawie przyścienne montowane są na ścianach nośnych, słupach stalowych bądź betonowych, a także różnych elementach konstrukcyjnych.

Poza standardowymi rozwiązaniami wykonujemy żurawie specjalne dedykowane pod indywidualne potrzeby np. żurawie o podwójnym wysięgniku, o wysięgniku teleskopowym, żurawie do oczyszczalni ścieków czy tez żurawie kolejowe.

Spełnieniem przez producenta wymagań obowiązujących i mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Żurawie warsztatowe przyścienne

Żuraw warsztatowy przyścienny
TYP ZPW

Żuraw warsztatowy przyścienny
TYP ZPO

Żuraw warsztatowy przyścienny
TYP ZPP

Żuraw warsztatowy przyścienny
TYP ZPO-ALU

Żuraw warsztatowy przyścienny
TYP ZPM

Żurawie warsztatowe słupowe

Żuraw warsztatowy słupowy
TYP ZSP

Żuraw warsztatowy słupowy
TYP ZSO

Żuraw warsztatowy słupowy
TYP ZSW

Żuraw warsztatowy słupowy
TYP ZSO-ALU

Żuraw warsztatowy słupowy
TYP ZSM

Żurawie do oczyszczalni

Żurawie do oczyszczalni  

Żurawie specjalne

Żurawie specjalne Żurawik warsztatowy specjalny