Home » Produkty » Wyposażenie i części zamienne » Ciężary do badań obciążeniowych
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Ciężary do badań obciążeniowych dźwignic

Przepisy obowiązujące w krajach Wspólnoty Europejskiej wymagają, aby maszyny służące do transportu bliskiego (suwnice, dźwigi, żurawie) miały konstrukcję, która pozwala bezpiecznie przenieść: 

  • 150% (urządzenia z napędem ręcznym) oraz 125% (urządzenia z napędem innym niż ręczny) obciążenia nominalnego dla obciążeń statycznych,
  • 110% zakładanego obciążenia nominalnego dla obciążeń dynamicznych.

Zawiesia, uchwyty, trawersy oraz inny dodatkowy sprzęt współpracujący z urządzeniami dźwignicowymi powinien mieć konstrukcję umożliwiającą podniesienie ładunku o wadze 200% zakładanego obciążenia nominalnego (więcej).

                               

W związku z takimi wymaganiami oddanie urządzeń dźwignicowych oraz ich osprzętu do użytku wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązku przeprowadzenia odpowiednich testów sprawdzających ich wytrzymałość na obciążenia. Ich celem jest uniknięcie uszkodzenia maszyn podczas eksploatacji oraz ładunków podczas transportu, a przede wszystkim – zapewnienie bezpieczeństwa osób użytkujących sprzęt dźwignicowy. 

Przedsiębiorstwo HAK posiada w swojej ofercie usługę wynajmu ciężarów do testów obciążeniowych, pozwalających po odpowiedniej konfiguracji uzyskać każdą masę do 400 ton. Wynajęte obciążniki dostarczamy na miejsce badań własnym transportem.

Oferujemy również prace projektowe oraz plany przeprowadzenia badań, a także pełną obsługę przeprowadzenia testów wraz z ich dokumentacją, konieczną do zatwierdzenia urządzenia przez UDT oraz uzyskania zgody na jego eksploatację.

Zapewniamy:

  • wybór odpowiednich zestawów do max 400 t, 
  • prace projektowe,
  • plany badań z dokumentacją techniczną,
  • kompleksowe i profesjonalne przeprowadzenie badań zgodnych z obowiązującymi przepisami,
  • własny transport.
Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* pola wymagane