Wyszukiwarka:
Home » Produkty » Suwnice » Suwnice wspornikowe
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Suwnice wspornikowe

Suwnice wspornikowe to rodzaj suwnic, których konstrukcja oparta jest na belce nośnej, mającej kształt wspornika.

Suwnica wspornikowa zamontowana jest na własnym torowisku, zazwyczaj poniżej linii jazdy umieszczonych wyżej suwnic pomostowych. Konstrukcja suwnic wspornikowych pozwala stosować je w celu swobodnego transportu materiałów pomiędzy stanowiskami pracy lub na wydzielonej części hali. Zastosowanie suwnicy wspornikowej wymaga uwzględnienia tego już na etapie projektowania i budowania samej hali, ponieważ urządzenie tego typu mocowane jest często bezpośrednio do jej szkieletu.

Dzięki swojej konstrukcji suwnice wspornikowe łączą w sobie zalety suwnic pomostowych oraz żurawi warsztatowych.

Przedsiębiorstwo HAK jest producentem suwnic wspornikowych uwzględniających jednostkowe wymagania ich zastosowania. Wykonujemy suwnice wspornikowe poczynając od ich projektu, poprzez montaż suwnic, a na testach oraz uczestnictwie w odbiorze przez UDT kończąc. Oferujemy również konserwację i remonty suwnic z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów.

Spełnieniem przez producenta wymagań obowiązujących i mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Galeria

 

   
Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* pola wymagane

1. Charakterystyka ogólna suwnicy wspornikowej:
Udźwig DOR = [kg]
Rozpiętość L = [m] 
Grupy Natężenia Pracy*: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 wg PN-91/M-06503
Wysokość podnoszenia = [m]

2. Miejsce pracy:


hala przestrzeń otwarta mieszane   inne : 

3. Środowisko pracy:

normalne zagrożenie wybuchem zapylenie mieszane inne : 

4. Sterowanie:

kabina kaseta sterownicza zdalne   inne : 
         Napięcie sterowania :  [V]

5. Wymagane prędkości:


dwustopniowa bezstopniowa (płynna)     inne : 

6. Prędkości:


Prędkość podnoszenia    [m/min]  
Prędkość jazdy wciągarki    [m/min]  
Prędkość jazdy mostu    [m/min]  

7. Zasilanie suwnicy:


szynoprzewody przewody zwisowe troleje inne :
         Napięcie zasilania [V]

8. Długość torowiska:


Długość:    [m]  

9. Zasilanie wciągarki:


szynoprzewody przewody zwisowe inne :

10. Dostawa suwnicy wraz z torowiskiem:tak nie  
11. Ilość suwnic na torze: udźwig [t]:
udźwig [t]:
udźwig [t]:
udźwig [t]:

Wymiary gabarytowe

Rozpiętość suwnicy:            L =   [m]
Szerokość hali:                   R =   [m]
Wysokość hali:                    T =   [m]
Wysokość położenia główki szyny jezdnej do posadzki  S =  [m]
Wysokość estakady:           W =  [m]
Wysokość podnoszenia: Hmax =  [m]
Odległość haka od osi szyn:a1 =  [m]
Odległość haka od osi szyn:a2 =  [m]

* - W przypadku braku informacji o Grupie Natężenia Pracy jw. A1, A2…
proszę uzupełnić poniższe dane celem doboru grupy:

1. Czas pracy suwnicy – liczba zmian

Liczba zmian
I II III

2. Suma wszystkich cykli pracy na zmianę

Liczba cykli

3. Stan obciążenia suwnicy ładunkiem w czasie jej pracy

Widmo obciążeń nr 1 nr 2 nr 3
czas pracy
suwnicy
w godzinach [h]obciążenia
suwnicy
w tonach [t]

 

Sprawdź podobne produkty

Suwnice pomostowe

Suwnice bramowe

Suwnice wspornikowe
Suwnice specjalne

Podzespoły suwnic i inne