Home » PRODUKTY » Suwnice » Suwnice specjalne
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 532 741 781

Suwnice specjalne

Przedsiębiorstwo HAK jest producentem suwnic specjalnych – suwnic pomostowych, suwnic bramowych oraz suwnic wspornikowych przystosowanych do specyficznych, jednostkowych warunków pracy.

Suwnice specjalne umożliwiają prawidłową pracę urządzenia w niestandardowych, trudnych warunkach, np. w strefie zagrożenia wybuchem, w skrajnych temperaturach oraz wilgotności czy zapylenia, a także w warunkach silnie korozyjnych. Suwnice w wykonaniu specjalnym sprawdzają się wszędzie tam, gdzie standardowe rozwiązania nie spełniają oczekiwań.

Produkcja suwnic w wykonaniu specjalnym rozpoczyna się od wykonania projektu, a kończy montażem suwnicy, testami oraz odbiorem przez UDT. Oferujemy również remont i konserwację suwnic specjalnych z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów.

Suwnice specjalne

 Suwnica specjalna z trawersą obrotową 
Q=2t

 
Suwnica specjalna z trawersą do tamborów
Q=12,5t 

 
Suwnice specjalne z czerpakami
Q=12t 

 
Konstrukcja specjalna z suwnicą
Q=10t

 
Suwnica specjalna z trawersami magnetycznymi
Q=6,5t

 
Suwnica specjalna kolumnowa
Q=250kg

 
Suwnica specjalna z aparaturą zasysającą
Q=10t
Suwnica specjalna z podajnikiem automatycznym
Q=1t
Suwnica specjalna kolumnowa z głowicą obrotową
Q=1,5t