Wyszukiwarka:
Home » Produkty » Suwnice » Suwnice pomostowe
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Suwnice pomostowe

Konstrukcja suwnic pomostowych, stosowanych najczęściej wewnątrz hal przemysłowych i magazynowych, opiera się na obecności dźwigara, który toczy się po torach zainstalowanych w górnej części hali. Na pomoście zamontowany jest wciągarka, czyli urządzenie służące do podnoszenia ładunków. Wszystkie suwnice pomostowe mogą pracować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal.

Przedsiębiorstwo HAK jest producentem suwnic pomostowych w dwóch typach – suwnice natorowe oraz suwnice podwieszane. Wybór rodzaju suwnicy pomostowej uzależniony jest od warunków, w jakich pracować będzie urządzenie, a w szczególności konstrukcji hali, intensywności pracy oraz udźwigu. Suwnice pomostowe oferujemy w wersji jednodźwigarowej i dwudźwigarowej.

Budowa suwnicy natorowej opiera się na dźwigarze bądź dźwigarach i czołownicach, opartych kołami na torach mocowanych na istniejącej konstrukcji hali bądź torowisku opartym na słupach kotwionych do posadzki hali. Budowa suwnic podwieszanych charakteryzuje się podwieszeniem dźwigara na wózkach jezdnych, poruszających się po torach zamocowanych do elementów konstrukcyjnych hali bądź do słupów kotwionych do posadzki. W pierwszym przypadku należy uwzględnić, że obciążenia działają na konstrukcję hali, co nie wystąpi w drugim przypadku.

Przedsiębiorstwo HAK oferuje produkcję suwnic obejmującą przygotowanie projektu, wykonanie oraz montaż suwnic pomostowych – natorowych oraz podwieszanych. Projekt każdej suwnicy przygotowujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę warunki jej pracy. W zależności od wymagań oferujemy również remonty suwnic pomostowych i ich konserwację, a także przeprowadzenie prób oraz udział w odbiorze urządzenia przez UDT.

Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe HAKSuwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe

Suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe HAKSuwnice pomostowe
natorowe dwudźwigarowe

Suwnice pomostowe podwieszane HAKSuwnice pomostowe podwieszane