Wyszukiwarka:
Home » Produkty » Suwnice
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Suwnice

to urządzenia pracujące w cyklu przerywanym wyposażone w mechanizm podnoszenia i opuszczania ,służące do przemieszczania materiałów, w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz szerokością mostu. Stosowane są np. wewnątrz hal przemysłowych, magazynów lub na zewnątrz.

Podstawowymi kryteriami doboru suwnicy są udźwig , rozpiętość i jej natężenie pracy.

Tradycyjnie przyjęty podział suwnic uwzględnia:

  • suwnice pomostowe (w tym natorowe i podwieszane),
  • suwnice bramowe i półbramowe,
  • suwnice konsolowe oraz
  • suwnice w wykonaniu specjalnym.

Projektowanie Suwnic jako urządzeń transportu bliskiego objęte jest przede wszystkim postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Spełnieniem przez producenta wymagań powyższej Dyrektywy, jak również innych, mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

W czasie eksploatacji podlegają dozorowi technicznemu.

Suwnice mają zastosowanie we wszystkich dostępnych gałęziach przemysłu

Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe HAKSuwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe

Suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe HAKSuwnice pomostowe
natorowe dwudźwigarowe

Suwnice pomostowe podwieszane HAKSuwnice pomostowe podwieszane

Suwnice bramowe

Suwnice bramowe HAKSuwnice bramowe

Suwnice półbramowe HAKSuwnice półbramowe

Suwnice wspornikowe

Suwnice wspornikowe  

Suwnice specjalne

Suwnice specjalne kolumnowe

Suwnice specjalne odlewnicze

Suwnice specjalne procesowe

Podzespoły suwnic i inne

Dźwigary suwnic

Czołownice

Wciągarki
Belki podsuwnicowe

Słupy