Home » PRODUKTY » Suwnice
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 532 741 781

Suwnice

Suwnice to urządzenia pracujące w cyklu przerywanym, wyposażone w mechanizm podnoszenia i opuszczania,służące do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz szerokością mostu. Stosowane są wewnątrz bądź na zewnątrz hal przemysłowych i magazynów w zakładach różnych branż przemysłu

Podstawowymi kryteriami doboru suwnicy są udźwig, rozpiętość oraz natężenie pracy. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. jest producentem wszytskich typów suwnic, w ofercie ma również suwnice specjalne, ściśle dostosowane do wymagań konkretnych procesów technologicznych.

Projektowanie Suwnic jako urządzeń transportu bliskiego objęte jest m.in. postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Spełnieniem przez producenta wymagań powyższej Dyrektywy, jak również innych mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich, jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Suwnice wszystkich typów podlegają dozorowi technicznemu.

Suwnice specjalne

 Suwnica specjalna z trawersą obrotową 
Q=2t

 
Suwnica specjalna z trawersą do tamborów
Q=12,5t 

 
Suwnice specjalne z czerpakami
Q=12t 

 
Konstrukcja specjalna z suwnicą
Q=10t

 
Suwnica specjalna z trawersami magnetycznymi
Q=6,5t

 
Suwnica specjalna kolumnowa
Q=250kg

 
Suwnica specjalna z aparaturą zasysającą
Q=10t
Suwnica specjalna z podajnikiem automatycznym
Q=1t
Suwnica specjalna kolumnowa z głowicą obrotową
Q=1,5t

 

Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe Suwnice pomostowe 
natorowe dwudźwigarowe
Suwnice pomostowe podwieszane

Suwnice bramowe

 
Suwnice bramowe Suwnice półbramowe  

Suwnice wspornikowe

Suwnice wspornikowe  

Lekkie suwnice podwieszane

Lekkie suwnice podwieszane