Wyszukiwarka:
Home » Produkty » Rozwiązania branżowe
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Rozwiązania branżowe

Przedsiębiorstwo HAK oferuje projektowanie, produkcję oraz dostawę i montaż rozwiązań technicznych dla jednostkowych zagadnień z dziedziny transportu bliskiego dla różnych branż przemysłu.

Rozwiązania branżowe

Transport szynowy
i logistyka kolejowa
 
Logistyka magazynowa
i składowanie materiałów
 
Urządzenia na cele obronności
 
Stocznie i porty
 
Budowa dużych pojazdów
 
Energetyka
 
Gospodarka odpadami
 
Metalurgia
 
Urządzenia na rzecz budownictwa
 
Przemysł drzewny
 
Produkcja urządzeń
 
Kopalnie i zakłady wydobywcze
 
Budowa linii produkcyjnych
w systemie automatycznym
Ocynkownie Przemysł tworzyw sztucznych