Wyszukiwarka:
Home » Produkty » Przesuwnice
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Przesuwnice

Przesuwnica jest urządzeniem dźwignicowym, poruszającym się poziomo po szynach i mającym najczęściej napęd elektryczny. Przesuwnica służy do transportowania pojazdów lub innych elementów o wadze do 400 ton. Najczęściej stosuje się tego typu urządzenia do przemieszczania pojazdów szynowych z jednego toru na drugi. Powszechnie spotyka się przesuwnice kolejowe bądź tramwajowe. Urządzeń tych używa się również w zakładach taboru (lokomotywowniach), zajezdniach tramwajowych i fabrykach pojazdów szynowych lub kołowych w celu przemieszczania pojazdów gotowych lub na różnych etapach ich wytwarzania.

Standardowa przesuwnica przemieszcza pojazdy z jednego toru na inny równoległy względem niego tor poziomy. Specjalną wersją przesuwnicy jest obrotnica, obsługująca tory leżące pod kątem do toru pierwszego. Załadunek na przesuwnicę lub rozładunek odbywa się przy użyciu urządzenia zewnętrznego lub przez urządzenie wciągające będące na wyposażeniu przesuwnicy.

Inną wersją urządzeń służących do przemieszczania po torze szynowym poziomym ładunków o bardzo dużym ciężarze są wózki transportowe. Wózki doskonale sprawdzają się jako środek transportu bliskiego w obszarze oraz otoczeniu hal produkcyjnych i magazynowych.

Zajmujemy się realizacją kompleksowych rozwiązań z zakresu przesuwnic, dostosowanych do indywidualnych wymagań, uwzględniających ich środowisko pracy oraz specyfikę docelowego ładunku.

Spełnieniem przez producenta wymagań obowiązujących i mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Przesuwnice do pojazdów szynowych

 
Przesuwnice do pojazdów kołowych

 
   
Przesuwnice procesorowe