Home » Aktualności » Przedsiębiorstwo HAK na konferencji UDT 30 września 2017

Przedsiębiorstwo HAK na konferencji UDT "Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego"

W dniach 29-30 września 2017 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się kolejna edycja konferencji organizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego, poświęconej bezpieczeństwu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. 

Spotkanie odbyło się w dwóch równoległych sesjach – jedna z nich poświęcona została tematyce dźwigów budowalnych, druga – dźwignicom, ich eksploatacji oraz wyposażeniu.

Konferencja odbyła się z czynnym udziałem naszego przedstawiciela – pana Andrzeja Koguta, Kierownika Kontroli Jakości. W swojej prelekcji zaprezentował uczestnikom kwestie związane z zastosowaniem, doborem oraz bezpieczeństwem zdejmowalnych urządzeń chwytających – m.in. zawiesi, chwytników, magnetycznych, trawers oraz innego osprzętu dźwignicowego objętego normą PN-EN 13155.

Więcej informacji o zdejmowalnych urządzeniach chwytających: http://www.hak.com.pl/hak/artykuly/zdejmowalne-urzadzenia-chwytajace.html